Pre svojich hostí ponúkame státie áut priamo v uzavretom areáli penziónu.
Prístup na miesto odstavenia automobilov je možný cez pešiu zónu a státie je spoplatnené sadzbou 4 € / deň ubytovania.

Cez pešiu zónu môžete pokojne prejsť až k nášmu penziónu a odstaviť automobil.

Legenda:

smer Prievidza
smer Šútovce / Opatovce n. Nitrou
--Pešia zóna

Vchod na miesto odstavenia automobilov z pešej zóny.

Pohľad na miesto státia automobilov.

Pohľad na miesto státia automobilov.